top of page

Sissejuhatus

Siit leiad Haapsalu Kutsehariduskeskuse digivahendite soovitusliku nimekirja. Miks?

Kõiki programme ei suuda ükski õpilane ja õpetaja selgeks saada, mistõttu on mõistlik kokku leppida, milliseid programme me kasutame. Õpime ära ühe programmi kasutamise, et siis edaspidi keskenduda programmiga sisu loomisele, mitte programmi tundmaõppimisele.

Loomulikult on palju eriprogramme, mis selle loetelu alla ei kuulu, nende kasutamist käesoleval lehel ei kajastata.

Lisaks programmidele leiad siit ka mõne programmi kasutamiseks  vajaliku riistvara tutvustusi.

Üldised põhimõtted

  • Kellele mõeldud? Programmide valik on oluline eelkõige õpilasele õppmiseks. Õpetaja võib õppematerjale (esitlus, veebileht jne) koostada ka vahenditega, mis ei ole siin nimekirjas. 

  • Mida pakutakse? Välja pakutakse üks või kaks programmi, mis on primaarsed, kuid lisatud on ka alternatiivne programmivalik. Primaarsed programmid on valitud haridustehnoloogi poolt, lähtudes õpetajate ja õpilaste kasutajakogemustest ning läbiviidud koolitustest.

  • Miks mõni programm on kirjeldatud mitmes kohas? Mitmed programmid on kirjedatud erinevate kasutusvaldkondade all, kuna need on multifunktsionaalsed.

  • Juhendeid on? Programmide juures on  viide juhendile. Kui pole, tuleb.

  • Mida pole? Loetelus ei ole kirjeldatud erialaseid programme. Kui õpetaja, kes neid kasutab, peab vajalikuks need siia lisada, siis koostöös haridustehnoloogiga saab see tehtud. 

  • Aga kui mulle ei sobi loetelus olevad programmid? Vajadusel võib kasutada ka programme, mida selles nimekirjas ei ole, kuid sel juhul peab õppejõud juhendmaterjalid ise koostama ja garanteerima, et õppijad oskavad seda programmi kasutada. Hea, kui õpetaja saadaks oma kasutatava programmi tutvustuse haridustehnoloogile, kes selle loetelusse lisab.

  • Nutivahendi kasutamine? Loetelus on viited ka nutivahendi programmidele.

  • Aga kui mul pole vajalikku riistvara? Kirjeldusest leiad ka meie digitaalsete väikevahendite loetelu ja vajadusel kasutusjuhendid.

bottom of page